Nieuws

Bekijk het laatste nieuws over onze vorderingen en evenementen!

Flag of Europe

Funded by the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Flag of Europe

Gefinancierd door de Europese Unie

Funded by the European Union. De opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Europees Agentschap voor de gezondheid en de digitale sector. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kan daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.